Mechanische werkvoorbereider

Functieomschrijving

Je staat in voor het opmaken van de werkvoorbereiding in samenwerking met de klant. Dit gebeurt in overleg met alle betrokken diensten.

Je verzamelt alle data, plannen en schema’s die noodzakelijk zijn voor het efficiënt en correct uitvoeren van het werk.

Je maakt een gedetailleerde werkbeschrijving op, eventueel visueel verduidelijkt d.m.v. foto’s of tekeningen.

Je maakt lastenboeken op evenals meetstaten op basis van het door de klant gevalideerd lastenboek.

Je bepaalt de vereiste skills van de uitvoerders nodig om het werk correct en binnen de afgesproken tijd te kunnen uitvoeren.

Je legt de uitvoeringstermijn vast in overleg met de klant.

Je bepaalt het noodzakelijke materiaal en gereedschap en volgt de bestellingen op. Hierbij controleer je zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de geleverde goederen.

Je maakt een TRA (Taak Risico Analyse) op van het werk en houdt hierbij rekening met de omgevingsfactoren en de werkzaamheden zelf (afvoer van gevaarlijke afvalstoffen, te volgen veiligheids- en milieuprocedures, …).

Je neemt deel aan onderhouds- en planningsvergaderingen.

Je bespreekt het werk met de meestergast en ploegbaas van de uitvoerders en past indien nodig de werkvoorbereiding aan op basis van de door hen gemaakte opmerkingen.

Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor de klant.

Je bent in staat om offertes te calculeren.

Functievereisten

Je behaalde een Bachelor (elektro)Mechanica of bent gelijkwaardig door ervaring.

Je kan terugvallen op minstens 5 jaar relevante ervaring in de staalconstructie- of onderhoudsomgeving.

Je beschikt over een gezond beoordelingsvermogen.

Je bent sterk in plannen en organiseren.

Je staat communicatief sterk, bent positief ingesteld en weet mensen te motiveren.

Je hebt geen probleem met het volgen van administratieve procedures.